Vergoedingen

Ophoven Gezondheidscentrum heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars met uitzondering van Zorg & Zekerheid.

Bent u verzekerd bij Zorg & Zekerheid: 

U bent van harte welkom in onze praktijk. U dient  de behandeling in eerste instantie zelf te betalen en vervolgens de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een deel van uw behandeling vergoed door uw verzekeraar.

Hoe wordt fysiotherapie vergoedt?

Reguliere fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering en valt daardoor niet onder uw eigen risico. Hieronder vallen bijvoorbeeld nek- en of rugklachten, knieklachten en schouderklachten. Check welke aanvullende zorgverzekering voor u voldoende dekking geeft  op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie#vergoedingen

Sommige behandelingen fysiotherapie worden vanuit de basisverzekering vergoedt. Voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunnen deze behandelingen daaruit vergoed worden. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
 
Vergoeding van fysiotherapie bij kinderen.
Voor kinderen  jonger dan 18 jaar wordt fysiotherapie per indicatie de eerste 9 behandelingen vergoed. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft uw kind een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. 
 

Extra behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) en artrose van heup- en of knie.

Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen) die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.eren jonger dan 18 jaar.

U krijgt bij artrose in de knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig heeft.

Heeft u een verwijsbrief nodig?

Voor reguliere fysiotherapie heeft u GEEN verwijsbrief nodig. Voor fysiotherapie aan huis, fysiotherapie voor claudicatio intermittens, fysiotherapie bij heup-en of knieartrose en fysiotherapie die op de lijst "chronische aandoeningen" staat heeft u wel een verwijsbrief nodig.