Ergotherapie

Ergotherapie is net als fysiotherapie en logopedie een paramedisch beroep. Het heeft als doel mensen optimaal te laten functioneren t.a.v. betekenisvolle activiteiten. Wanneer mensen door tijdelijke of chronische beperkingen moeite hebben met (dagelijkse) activiteiten zoals traplopen, koken, schrijven en stofzuigen, kijkt de ergotherapeut hoe dit probleem verholpen kan worden. Bijvoorbeeld door het te trainen, het op een andere manier te doen of een hulpmiddel te gebruiken. Ook leert de ergotherapeut ouderen en mensen met chronische aandoeningen hoe ze optimaal leren omgaan met hun beperkingen.

Omdat ergotherapie nog vrij onbekend is en na bovenstaand algemene uitleg toch nog vaak onduidelijk is wat dit praktisch nu betekend, heeft onze praktijk dit uitgewerkt in 7 behandelvormen. Van ergotherapie bij kinderen tot kwetsbare ouderen en van handtherapie tot coaching bij overbelastingsklachten.

Nieuwsgierig geworden!? Neem dan een kijkje op onze website: www.ergo-sittard.nl!